Home
KŮŇ
KOLIBŘÍCI
OKO
PRALES
BÝK
STÉBLO
TAJEMSTVÍ
INTERIÉR
INSTALACE
LÁTKY TEXTILNÍ OBJEKTY DESIGN
"SMUTNÝ KŮŇ" - tapiserie 250 x 170 cm, vlna, 1989

"KOLIBŘÍCI" - tapiserie 400 x 200 cm, vlna, spolupráce Intex Vratislavice, 2001

<< >>
KOBERCE PORCELÁN MALBA REALIZACE KDO JSEM