Home

Atelier - Dagmar Jelinkova
MATRJOŠKA
TĚHOTNÁ
SERVIS
NYMFY
TALÍŘ
VÁŠNĚ
ANDĚLÉ

"Úzká spolupráce s jednou z nejstarších porcelánek v Evropě umožnila Dagmar Jelínkové realizovat a představit různé koncepce přístupu k porcelánu z pozice malíře : sbližovat různá vyjadřovací média a rušit za pomoci imaginace hranice mezi stereotypy".

(PhDr. Jiří Kužel)